Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség - Jászapáti

Közösség avatása


1994.09.26. Jászapáti - Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség avatása


 

 

Isten hozta Jászapátin

Az új kenyér ünnepén


 

Időseinknél

 

 
  Szentmise az idősek otthonában
 

Lelki gyöngyök

Nyissátok ki a kapukat


Nyissátok ki a kapukat! - Egyháztörténeti kiállítás
 

Székelykeresztúri gyerekek táboroztak nálunk
Kiállítás a Jászapáti templomban
 

Jótékonyság az idősekértEmlékszalag feltűzése


Pedagógusok műsora a jótékonysági bálon


Aranydió erdő a szárítóban

 

Szeretetcsomagok szeretettel
Szent Erzsébet cipó


Az élelmiszerbank adomámányainak osztása

„Jónak lenni jó!"- halljuk lépten-nyomon a médiában. A szónál több ez, belül érezzük!
Nekünk, kamilliánusoknak örömet okoz, amikor „jók" tudunk lenni embertársainkhoz. A sok értékes időtöket, fáradságot nem ismerő munkátokat hálás szívvel köszönöm!
A jó Isten áldása kísérjen az új esztendőben, a kis Jézus békéjét teremtse meg a szívetekben, családotokban!
Szeretettel kívánok áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt!

 
Kis Józsefné
Jászapáti, 2017. advent idején

Jót tenni jóP. ANTON GOTS KAMILLIÁNUS RENDFŐNÖK
 
Igen Tisztelt Rendfőnök Atya!

A közelmúltban a magyarországi Jászapáti város életében olyan események történtek, amelyek bizonyára több évre, de lehet, hogy több évtizedre megőrződnek az emberek emlékezetében.
Először volt a közvetlen közelünkben egy olyan földrengés, amelyre még a 100 kilométerre fekvő fővárosban is felriadtak álmukból az emberek. Istennek hála senki sem sérült meg, városunkban senkinek sem kellett elhagynia otthonát, komoly károk nem keletkeztek. (Csodával határos módon.)
Azután átvonult a város felett egy olyan hatalmas vihar, amihez foghatót még 80 éves emberek sem éltek meg nyilatkozataik szerint. Ekkor már több épület megrongálódott, többen fedél nélkül maradtak ideiglenesen, néhányan sérüléseket is szenvedtek. Mindenki próbált segíteni a másikon, így gyorsan sikerült visszatérni a normális életvitelhez. Ez a vihar és kisebb tornádó délután csapott le a városra.
Ami miatt írom ezt a levelet, az kora délutánra befejeződött a Jóisten segítségével és az emberek összefogásával.
Aznap érkezett meg hozzánk Rendfőnök Atya és segítői áldásos tevékenysége, a jászapáti kamilliánus közösség és sok önzetlen, nagylelkű, segítőkész osztrák és német embertestvérünk adománya.
Már évek óta igyekszünk, hogy bajbajutott embertársaink megsegítésére mind többet és többet legyünk képesek tenni.
Néhány éve például -20 fokos hideg télben 3 felnőtt és 6 gyerek elhelyezését és ellátását kellett hirtelen megoldani, mert leégett a házuk. De más kritikus helyzetek is adódtak és adódnak egyre gyakrabban, amikor nagyon elkél az összefogás.
Ehhez most az adomány révén óriási segítséget kaptunk Önöktől, amit szavakkal aligha lehet eléggé megköszönni.
A lerakodásnál dolgozó emberek arcát figyelve valami megilletődöttséget, emelkedettséget, meghatódottságot vettem észre rajtuk. Ez először a kapott tárgyak mennyiségének szólt - hatalmas teli kamionnal hoztak -, utána jobban elgondolkodtak és mindenki elképzelte azokat, akik ezt a rengeteg hasznos holmit összegyűjtötték, lemondtak róluk a jobban rászorulók javára. Egészen biztosan abban a tudatban tették, hogy szándékuk szerint, nagyon megfontoltan, igazságosan és méltányosan fogjuk ezeket a javakat a legrászorultabbaknak eljuttatni.
Ezt tiszta szívvel ígérjük és fogadjuk!
Mivel sokan látták a hatalmas kamiont és körülötte a sürgölődő embereket, számosan érdeklődnek naponta, hogy hogyan juthatnak hozzá ők is ebből valamihez, amiben szükséget szenvednek. Az emberi természet már csak ilyen - is Sajnos nagyon sok a nehezen élő ember, az idő múlásával, a nyomorúság meggyökeresedésével csökken a szégyenlősség, az emberek egyre többen mernek és kényszerülnek kérni. Ebből a kapott sokféle jóból nagyon sokuknak fog jutni, az így megmaradt pénzekből ( az emberekéből és a közösségéből is) marad majd másra, de legfőképpen egy olyan érzéssel lesznek gazdagabbak a megadományozottak, ami az ő emberségüket is elmélyíti, visszaadja egyeseknek a hitet embertársaikban, a közösség és a jóság erejében.
A napokban a város elöljárósága - a képviselő testület - ülésén Kis Józsefné, Katika a Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség Jászapáti vezetője és lelke, mozgatója bejelentette az adomány érkezését. Televízió és internet nyilvánossága előtt is tájékoztatott, hogy a legrászorultabbak fogják kapni, és köszönetét fejezte ki, ahogyan a városvezetés is ezt az alkalmat megragadva.
Amint a pusztító vihar is összeterelte a kárt szenvedett embereket, előhozta a segítőkészséget belőlük ugyanúgy a nagylelkű adományozók emberbarát jótéteménye is közösséget formál, lelki elmélyülést eredményez. Jobban meglátjuk a másik ember nyomorúságát, de igazlelküségét, jámborságát, jóhiszeműségét is.
Ez az összetartó erő maradjon fenn sokáig közöttünk!
Kívánom, hogy minél kevesebben szoruljanak adományokra, minél többen érezzék meg az „adni tudok és akarok is” szívmelengető érzését.
A legnagyobb adományozó, a Jóisten és a számunkra adott legnagyobb adománya - az emberi élet és egészség - mellett ez a sok jó ember is élteti a reményt, hogy mégsem olyan romlott még az emberiség. Tegyünk meg minél többen egyre többet a közösségért, ezáltal önmagunk gazdagodunk és egyre értékesebbé válunk.
Nagyon köszönjük amit értünk tettek, Isten fizesse meg!
A kamilliánus eszmeiség szélesebb körben megismerszik és egyre mélyebben beleégetődik a szívekbe ezen jó cselekedetek által.
 
Jászapáti
Pócs János polgármester
 

Ruhaosztás


Betegágyak Bécsből


Szendrőbe vittük adományainkat a nagy árvíz idején

Jót tenni jó - meghívó


 

Ünnepeink
Családi hétvége a templomkertben
Úrnapi sátrunkban Annuska nénivel


Zenés nyári esték a kamilliánusok szervezésében


P. Anton Gots emlékmise a Jászapáti templomban
 

Városi kitüntetés - 2015

Az apáti kamilliánusokért

Az apáti kamilliánusokért...

Áldjon meg az Isten - mondom azt olyan könnyen... Istenhez fohászkodom, ha nincs már könnyem.
Mégis! Itt egy kéz, mikor már feladom,
Hálámat csendben elmorzsolom.
Itt e Földön, legyél bárhol,
Ha kis időre is, közénk haza vágyói.
Itt vagy itthon. Itt születtél. Hív minden emlék.
A templom, a sírkert, a csend, a remény.
Nehéz az élet, sose feledd!
Itthon segít egy kézfogás, egy jó szó.
Nem fáj úgy a tested, a lelked,
A gyógyulás is könnyebb.
Húsz éve már, Apátin a kamilliánusok egy nagy család. Imával, jósággal, csendben mindenki teszi a dolgát. Szent Kamill élete nekünk a példa,
Szükségünk van egy jó szóra.
Maguk is idősek, szerények. Hívni sem kell őket.
Ajtót nyitnak, hogy jobban élhessen, ki élhet.
Kívánunk nekik hitet, egészséget!
Isten áldásával, elfogadást, békességet!

Jászapáti, 2015. 07. 30.

A Jászapáti Kis Szent Teréz Kamilliánus Családnak ajánlva: Gőzné Rusvai Júliától
 

Lelkigyakorlat Jászapátin - 2017 

Lelkiség határon innen és túl

Csíksomlyó Szent Erzsébet rózsái Bécsben


Gregots atya arany miséje Bécsben Nagyváradon, Böcskei László püspökkelBöjte Csabánál, Székelyhídon

Emléklap - 2019

Oktatás-nevelés szeretettel
 

Felhívás

A koronavírus idején - Néplap

A Kis Szent Teréz Kamilliánus Közösség legújabb szolgálata, egy ügyeleti rend, mely a járvány idején segítségre sietett a gondok megoldásában - 2020. március 16-án kezdődött.

A Corona vírus járvány idején Jászapátin, kamilliánus lelkülettel.

Kamilliánusként elsősorban a szociális, az életviteli problémák megoldását tartottuk fontosnak. Időseinket a " Maradj Otthon! " felszólítás betartására ösztönözve, a mindenapi gondok intézésében törekedtünk a megsegítésükre. Közösségünk felhívásában, kedden és pénteken ügyeleti szolgálatot indított a 65 év feletti lakótársak gondjainak megoldására: gyógyszeríratás, a recept kiváltása, bevásárlás, posta és egyéb ügyek intézése. Az egészségügyben ránk váró feladatok ellátásában nagy segítséget kaptunk Dr. Völgyi István és Dr. Farády Zoltán háziorovosoktól. Dr. Kovács Ferenc gyógyszerész úr és munkatársai segítenek a recept kiváltásának helyes gyakorlati ellátásában. A betegkártyát, a gyógyszeres dobozokat zárt borítékban adjuk át, különös figyelemmel az adatkezelésre.
A legtöbb megkeresés a bevásárlás, a csekkek befizetése, levelek feladása és ügyintézésben volt. Tíz hét alatt 139 fő, 252 alkalommal kért tőlünk segítséget, így az ügyelet a hét minden napján működött.
A hétköznapokon, 910 adag ebédet osztottunk ki és adtunk át lakóhelyén, kiszállítva a rászorulóknak. Fő szempontunk az egyedülélők, a mozgáskorlátozottak, a megélhetési gondokkal küzdők és a kis nyugdíjból élők megkeresése. Munkánkhoz három fő önkéntes is csatlakozott idővel.
Kamilliánus munkatársaim, akik otthon maradtak, lelki - szolgálatot teljesítettek.
Nagyon fontos a napi kommunikáció, az információ áramlás, hogy az egyedülélők is érezzék nincsenek egyedül. Imaláncot szerveztünk, mely napi elfoglaltság, rendszeres feladat volt a szépkorúaknak, lelki találkozás, az adott időben " együtt mondott " imádság. Esténként 20 órakor, az őrangyala... hangzott az apáti otthonokban. Nagyböjt idején, pénteken és vasárnap 15 órakor Keresztúti ájtatosságot mondtunk. Rózsafűzért délutánonként, 15 órakor imádkoztunk. Hiszünk a közös ima erejében, s ebben az otthonélők kiválóan be tudtak kapcsolódni. Megszerveztük a telefonos lelki szolgálatot is. Kamilliánus Társaim otthonukból, telefonon hívták a gondozottakat, a tájékoztatás, a tanácsadás, a bátorítás segítette a lehangolódás, a félelem elkerülését.
Nagyon fontosnak tartottam a rövid, de megnyugtató beszélgetést. Sajnos az egyedülélők féltek, az izoláltság bizonytalanná tette őket. Az egyéni beszélgetések során erősítettük az időseket: otthonukban biztonságban vamiak, sokan fáradoznak azon, hogy a járvány elkerülje városunkat. Tájékoztattuk a kamilliánus ügyelet lehetőségéről. Bátorítani kellett, igyekeztünk meggyőzni, hogy a " Maradj otthon ! " betartásával nagyon sokat segítenek a betegség megelőzésében, s elkerülhető lehet a vírusos megbetegedés.
Az ügyeleti rend bevezetésével a fizikai, fiziológia igények kielégítésével a szükségletek felmérését követően biztosítani tudtuk az idősek önellátási képességét. A gondozási kötődés sok éve működik, a rendszeres és személyes kapcsolaton alapul és a saját forrásainkra épült.
Kamilliánus munkatársaim másik csoportja irodalmi és lelki előadások anyagát összegyűjtve, kinyomtatva készült, dolgozott, hogy azok a postaládákba örömet csempésszenek. A húsvéti jókívánságához nyugdíjas pedagógus társunk rajzolt " örömhír­rajzot Az eltelt időszakban közel 1000 oldal másolat készült, melyhez a papírt, a nyomtatást A Jászapáti Templomért Alapítvány biztosította. A lelkigondozás e gyakorlati megoldásaival meg tudtuk előzni az önbizalomvesztést, sikerült megelőzni az egyedülélők befeléfordulását. Lélekben együtt ünnepeltünk. Kértük, jeleztük, hogy a kertben, a teraszon figyelve minden páros órában hallgassa templomunk harangjátékát, mely a város minden szegletében hallható. ...” Amint megmondotta vala, feltámadott Alleluja! " .... s e dallam elkísért bennünket egész nap. Dúdolhattuk. Bátorít, a hívő embernek erőt ad, lelkünket felüdíti.
Az ügyintézésben gyors megoldás az elektronikus ügyintézés volt, melyet egyik kamilliánus társam vállalt, így megnyugtató volt a határidő betartása.
Húsvét ünnepét várva számunkra is meglepő kérésre is tudtunk reagálni. A fodrász vállalkozások is leálltak, de sikerült a frizura készítésében is megoldást találni. A haj csavarók segítségével megszépült a néni frizurája és a lelke is megnyugodott.
A balesetek elkerülése érdekében elektromos fűrésszel, kerti kisgéppel ifjú kamilliánus társunk segített.
A Magyar Élelmiszerbank 302 fő számára biztosított tartós élelmiszert, édességet, 2020. évben 2 alkalommal - nyár elején és az adventi időszakban - melynek értéke, 2 millió 754.000 forint volt. Az elkészített csomagokkal, irodalmi olvasnivalóval együtt, kopogtunk be lakóhelyén a családokhoz.
Vállalásunk teljesítéséhez a szükséges felszerelést: kesztyű, maszk, fertőtlenítőszer megvásároltuk. Két személygépjármű közlekedett a városban az ügyeleti szolgálat ellátására.
Az őszi, második hullám óta folytatjuk vállalásunkat, segíteni, meghallgatni szeretnénk, hogy egészségesen várhassuk a jövőt.
" Az idő nem feltétlenül hoz magával szeretetet, de a szeretet
feltétlenül időt teremt, hogy megmutassa magát."
 
Mi, kamilliánusok áldozunk az időnkből és fáradságot, anyagiakat felajánlva, szerény lehetőségeinkkel segítünk Jászapátin.

Kis Józsefné
kamilliánus elnök

I. Kamilliánus Közgyűlés Jászapátin 2020.
 

2021.05.15. Közgyűlés Jászapátin


© Kamilliánus Családok - 2021


Kamilliánus Családok

Készítette: